Pyramiden - The pyramid

Kort nr. 1
- viser til de kreftene som har innvirkning spørreren i dag. Dette kortet forklarer hva det spørres om.

Kort nummer 2 og 3
- antyder de valg og muligheter spørreren står ovenfor.

Kort nummer 4, 5 og 6
- avslører de underliggende krefter som gjelder for dagens situasjon.

Kort nummer 7, 8, 9 og 10
- antyder den beste måten å løse problemet på.

Når man ser kortene i system, på kryss og tvers, vil kort nr. 1 ha innvirkning på 2 og 3

Fordi kort nummer 2 og 3 forteller om de muligheter som spørreren står over for, velger man et kort man følger.

Dette kortet gir mulighet til å følge to nye kort. Sett at man velger kort nummer 2, da tolker man kort nummer 4 og 5 med henblikk på kort nummer 2.

Så velges det et nytt kort, enten kort nummer 4 eller 5. Velges kort nummer 4 tolker man kort nummer 7 og 8 med henblikk på 4 som den endelige løsning.

Tolker man alle muligheter vil en av dem slå ut som løsning, og mulighetene som ikke er logiske (f.eks. at to kort åpenbart ikke har sammenheng) lukes denne løsningen ut.

Her er det om å gjøre å "vri" på spørsmålene - stille samme type spørsmål på ulike måter.

         

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.