Kroppen - The body

       

Kroppen - The body| 1. Hodet | 2. Munnen | 3. Hjertet | 4. Magen /følelsen | 5. Hånd | 6. Hånd | 7. Fot | 8. Fot |

I dette legget kan vi ta for oss /se på den mentale, følellsesmessige, og den intuitive reaksjon på en bestemt situasjon.

Vi ser på hvordan vi best kan hjelpe noen /(kunden), til å komme videre.

Noen ganger kan det være viktig å flytte fokus fra den situasjonen man er i.

De kroppslige funksjonene, har stort sett en innvirkning på vår psykiske helse/tilstand. Det er viktig å lytte til kroppens signaler.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.