Signifikatoren/stjernetegnet til den man legger for, legges her under kort nr. 1


Kort nr. 1, Kortet som kommer opp på 'spørreren'
Kort nr.1 og kort nr. 7 kan sees i smmenheng med hverandre, horisontal kryssende linje.

Kort nr. 2, økonomi, eiendom./og kort nr. 8, og 9 /skrå kryssendelinje /her er det en betydning /sammenheng.

Kort nr. 3, utdannelse, kurs, korte reiser. /og kort nr. 8, og 9 /skrå kryssendelinje. Kan være utdannelse/skole i utlandet.

Kort nr. 4, hus, hjem, bolig. /kort nr 10/vertikal kryssende linje.

Kort nr. 5, barn. /evt antall barn - graviditet.

Kort nr. 6, helse. /Fysisk og psykisk /rett skrå linje til kort nr. 11, og 12.

Kort nr. 7, partner, kjæreste, spørrerens forhold til sin partner.


         
 
     

Kort nr. 8, partner til spørreren, partners forhold til spørreren.

Kort nr. 9, utenlandsreiser, forhold til utland

Kort nr. 10, arbeid. prosjekter

Kort nr. 11, kollegaer, venner - det sosiale liv.

Kort nr. 12, underbevisstheten, det som ligger 'gjemt' i tankene. /Ting som etter all sansynlighet kommer "opp i dagen", på et senere tidspunkt.

Alle kort som ligger ved siden av hverandre har en sammenheng/forbindelse.

Dette gjelder også kryssende kort; på skrå, horsontalt, og vertikalt.

Hele legget danner slik sett et "bilde", av den som blir spådd.

         
         

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.