Hesteskoen er et noe avansert legg. Det passer best for erfarne tarotister/tarotleggere.Legget er problemrelatert /man går løs på et enkeltstående problem. /En konkret sak.

1. Hendelser fra fortiden, og som ofte har en klar forbindelse, til det so det blir spurt om. Det kan ofte vise seg, at det som kommer fram, har en viktig årsak for spørreren, uten at denne er klar over det.

2. Nåtidens situasjon. /Man legger vekt på spørsmålet.

3. Veien til framtiden. Kan vise hva som skjer, eller at løsninger nettopp har funnet sted.

4. Antyder hva spørreren bør gjøre, Kortet betyr ofte at ærlige metoder er det beste.

5. Avslører ofte holdninger i spørrerens nærmeste krets /omgivelser.

6. Hindringer som kan stå i veien, i forhold til løsninger, av det som spørreren vil ha svar på.

7. Kan bety en mulig løsning på problemet. Kortet er relatert til framtiden. Man ser at kortet ligger i kryssende linje til kort nr. 3, dette kan ha en sammenheng /forbindelse, men ikke nødvendigvis.

         

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.