Fuglen representerer friheter og retninger/valg. "Fri som fuglen".

Forståelse av å komme ut av noe, og inn i en ny tilværelse/situasjon.

1. Begynnelsen 2.Nylig hendelser 3.Utfordringen 4.Miljøet i situasjonen 5.Frykten6.Årsaken

7.Håp/ønsker 8."En gave"/Uventet hjelp 9.Anerkjennelse/aksept. 10.Veien fram/målet

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.