Stavdronning - Queen of Wands | Stavess - Ace of Wands

Stavkonge - King of Wands

Nøkkelord: Natural
hushold
fødte leder
visjon, inspirerende,
entreprenør, ære
liv og kreativitet
uendelighet
karismatisk,
autoritær
lojal og pålitelig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved