Keiseren - The Emperor| De elskende - The Lovers

Hierofanten (Paven) - The Hierophant

Kort V - 5
Nøkkelord: Religion
gruppetilhørighet, tro
konformitet, tradisjon,
utfordre status quo
restriksjon
tilpassning
kultur og verdier
lærere i våre liv
sosial makt /standard
moral(ens) "sjef!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

                     
webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved