Narren - The Fool | Yppersteprestinnen - The High Priestess

Magikeren - The Magician

Kort I - 1
Nøkkelord: makt
selvtillit
konsentrasjon
ferdigheter
action
diplomati
oppfinnsomhet
Manipulasjon
smerte
sykdom og tap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved