Verden - The World | Magikeren - The Magician

Narren - The Fool

 Kort 0- 0
Nøkkelord: En start
begynnelse, uskyld
spontanitet
en fri sjel
naivitet
tåpelighet
hensynsløs
overmodig
dårskap
entusiasme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved