Begerdronning - Queen of Cups | Beger ess - Ace of Cups

Begerkonge - King of Cups

Kort nr. XIV - 14
Nøkkelord: Emosjonell
balanse, kontroll
generøsitet
steinblokk
turbulent sjø, amulett.
skip, akseptere.
medfølelse, godhet.
hensynsfull
åpent sinn.
diplomat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

 
                     
webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved