Månedens spåer. Neste månedens spåer er Erle fra 1. april

   

Tallenes betydning

Null
Tallet null er et like kjent symbol for oss som de øvrige ni tallene og er et grunnleggende konsept innen matematikk, og det har en interessant historie.
Det tok mange år før man greide å bruke tallet null på en presis måte i matematikken.

Både grekerne, babylonerne, romerne og egypterne arbeidet i stor grad uten å bruke et null-symbol.
For eksempel var de gamle grekerne usikre på konseptet null, og stilte seg det filosofiske spørsmålet ”Hvordan kaningenting være noe?”
Utgangspunktet for null slik vi kjenner symbolet i dag, kommer fra India. Her begynte matematikere å bruke et symbol for å markere fraværet av tall, og dette symbolet utviklet seg til null slik det brukes i dag.
Etter at begrepet null festet seg, var den matematiske bruken av det lenge uklar, og i tidligere tider var det en rekke forskjellige teorier om hvordan man burde forholde seg til null.

Tallet én:
Numerologi er et verdensomfattende spådomssystem hvor man ser på tallene som det eneste konstante i verden.
Tallet én representerer opprinnelsen, skaperen og solens fremtredende stilling. Tallet én er mektig og knyttes til lederskap og maskulinitet.
Besluttsomhet og oppfinnsomhet betegner gjerne mennesker med dette tallet. Makt og ansvarsfølelse henger nøye sammen, og man må passe på slik at man ikke blir egoistisk.

Tallet seks
Tallet seks er følelsenes tall og styres av planten Venus.
Tallet er fullkomment matematisk sett, siden det utgjør summen av faktorene 1, 2 og 3. Mennesker med tallet seks har en rund personlighet og er som regel til å stole på.
De er glad i ro og fred, skjønnhet og harmoni. De er også ofte kunstneriske og flinke med både barn og dyr.

Tallet sju
Sjutallet blir sett på som mystisk over store deler av verden.
I Bibelen finnes det mange referanser til tallet sju; blant annet sabbaten på den sjuende dag og et sjuhodet udyr i Johannes’ åpenbaring.
Oldtidens astronomer kjente til sju planeter og mente at deres bevegelser påvirket folks liv.
Pythagoreerne delte livet inn i sju faser og oldtidens assyrere delte gudene inn i grupper på sju.
Gamle skrifter på sanskrit forteller om sju vismenn, sju verdener og sju kaster.

Tall som varsel
I tidligere tider var overtro en sentral del av folks hverdag, og man så tegn og varsler i en rekke ting. Her presenteres overtro forbundet med tall:
Generelt sett mener man at ulike tall er heldige og like tall er uheldige, selv om det finnes en del unntak.
Det finnes ingen særlig varsler knyttet til tallet en..
Tallet to betraktes som regel som et uheldig tall.
Tallet tre er et lykketall. Man sier gjerne at alle gode ting er tre. Dessverre gjelder dette ordtaket også for negative hendelser.
Tallet fire er tverrsummen av 13, og varsler både hell og uhell.
Tallet fem er generelt sett et heldig tall. Seks regnes som både et magisk og et svært heldig tall.
Sju er det aller heldigste tallet, og skal også inneha magiske krefter. Blant annet er man veldig heldig dersom man er barn nummer sju i en søskenflokk.
Tallet åtte bringer sjelden lykke med seg.
Ni er et svært heldig tall.
Tallet tretten forbindes som regel med uhell, og mange har tatt konsekvensen av dette – blant annet finnes ikke rom nummer 13 på mange hoteller.
Tallenes betydning

     

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved

           
.