Spådom-tarot.no | Visa - mastercard - paypal betaling | Klarsynte
         

 

 

   
                     
                     
   
 
 

Vedr spørsmål, send gjerne PM til vår vår facebookside: Klikk gjerne liker på facebook knappen helt øvers til venstre på siden her

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Numerologi
Alt har sin opprinnelse i en og samme helhet. Vi inngår alle i livets vev, hvilket innebærer at det fins en sammenheng mellom alt og alle.

Vi fødes alle ut av samme altomfattende kosmiske energi og når vi dør returnerer vi til denne urenergien for å vente på og gjenføde til Moder jord.

I numerologien arbeider man med ni ulike helhetsenergier. Hver adskilte energi del har sin unike egenskaper og sin spesifikke påvirkning på individet.

Hver energidel gis et siffer som beskriver dens egenskaper, men også med farger som viser de dypere sammenhenger.

Det er disse tall, og i noen sammenhenger farger, nummerologen bruker som utgangspunkt når han/hun analyserer din nåtid og fremtid.

Det år og den måned og dag du er født viser det tall og den farge du fødes med og som ligger til grunn for dine reaksjoner og reaksjonsmønstre.

Ditt navn gis ikke ved en tilfeldighet, det har sitt utspring fra underbevisstheten til den som skal bære navnet.

Ditt navn skaper og blir en del av det energifelt du har omkring deg - din aura. Det påvirker dine følelser og handlinger og andre menneskers syn på deg.

Hver bokstav i navnet ditt kan oversettes til et tall og en farge som forteller om dine karakter trekk, og til og med hvordan din fysikk og helse skal bli det aktuelle livet..

Dine fødselsdata og ditt fullstendige navn -inclusive og kjælenavn evt. navneendringer - kan også fortelle om karaktertrekk i din fremtid.

En numerologisk fremtidsprognose kan aldri visa eksakt hva som skal hende , men den viser i likhet med en vær rapport hva som trolig kan skje.

Kilde: healertom.com/nummerologi


Tallsymbolikken i mange tradisjoner, for eksempel de store verdensreligionene, jødedom,hinduismen, kristendom, islam, bahá'í og kulturer som Egypt, indianere, pythagoreiske; der tallene er et grunnleggende og meget viktig prinsipp som hele den objektive verden oppstår av.

Tallene er alle tings opprinnelse og universets underliggende harmoni. De er også grunnlaget forproporsjonene i billedhoggerkunsten og for rytmen i musikk og poesi.

I en del tankesystemer og filosofiske systemer blir tallenes verden likestilt med for eksempelfornuftens verden. Det finnes eksempler på tallmystikk både hos Pythagoras, i jødisk kabbala og i Johannes' åpenbaring (dyrets tall, 666). I jødisk kabbala er tallverdien av ordet sabbat det samme som 1942, noe som gav Europas jøder forhåpninger for utfallet av året 1942. I virkeligheten ble dette året da tilintetgjørelsesleirene arbeidet for fullt.[1]

Numerologi er studiet av talls esoteriske eller skjulte betydning, og av alt som kan gjøres om til tall, for eksempel fødselsdatoer og navn. Tall har hatt betydning i alle sivilisasjoner, i religion,kunst og vitenskap. De har blitt brukt til matematikk, konstruksjon av byggverk og mystiske formål.

Eksempler på talls religiøse og magiske betydning er hvordan Noahs ark og Salomos tempelbeskrives med nøyaktige mål i Det gamle testamente i Bibelen, et annet hvordan middelalderenskatedraler ble tegnet og konstruert etter geometriske planer med stor esoterisk betydning.Frimurerne og Rosenkorsordenen skal fortsatt kjenne til hemmeligehetene bak denne «ariktekturens magi».

Numerologi er læren om tallene og deres mystikk. Det er det eldste alternative 

verktøy, vi har. Der er mange ting, vi ikke hadde hatt i dag, hvis tallene ikke hadde været der.

Astrologien kunne ikke være regnet ut, tarotkortene, akupunktur, former, farger, 

musikk, ja alt stammer fra tallene. Uansett hvor langt tilbake vi går i historien, er 

der noe med tall.

Oldtidens hinduforskere var mestere i alle studier av naturlovene, men der har 

alltid vært en eller annen mystikk omkring læren av tallene. I de gamle kulturer 

var det kun for særlige innviede å lære om de hemmeligheter, som er i tallenes 

mystikk og okkulte viten.

Og derved var der også mye, som gikk tapt, fordi menigmann ikke fikk del i 

denne viten. Sammen med de gamle hinduer, var Kaldæerne og Egypterne også 

kunnskapsrike om den okkulte eller skjulte betydning av tallene, og deres 

relasjon til tiden og menneskelivets gåter.

De store filosofene, Pythagoras, Platon, C.G. Jung, Rudolf Steiner og Martinus 

var fasinert av tallenes mystikk og kraft i våres menneskelige utvikling. 

Hinduerne og Kaldæerne fant i fjerne tider også lengden av det, der nu kaldes 

planetenes sykliske eller sideriske år.

De erkjente at tallene 1 til 9 danner basis for alle våres tal og beregninger på 

samme måte, som de syv overtoner er basis for all musikk.

Uansett hvor langt tilbake i tiden vi går, har man kjent til den hemmelige eller 

okkulte betydningen av tallene, men det nøyaktige tidspunkt for oppdagelsen er 

aldri konstatert.

Vi får nok aldri vite hvor tallene oppstod, men de vil alltid være der, og ha en 

betydning både i fortid, nåtid og fremtid.

Slik kan du regne ut ditt fødselstall, som danner grunnenergiene i Numerologi:

Les om utregning HER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                     

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved