Spådom-tarot.no | Visa - mastercard - paypal betaling | Klarsynte
         

 

 

   
                     
                     
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Karma.

Nært forbundet med læren om ikke-sjel, er læren om karma (sanskrit; pali: kamma). 

Karma er en måte å forklare menneskets skjebne på der en fokuserer på en persons intensjoner og handlinger, samt på handlingenes konsekvenser.

Resultatet av menneskets aktive handlinger fører til nye gjenfødelser der gode handlinger belønnes og onde handlinger straffes. 
Derfor finnes det egentlig ingen ufortjente gleder eller lidelser i verden, men snarere en universell rettferdighet. 

Den karmiske prossessen finner sted i form av en naturlig morallov, ikke ved noen guddommelig dom med tilhørende straff eller belønning.

Menneskets opparbeidede karma bestemmer slike ting som ens synlige form, intelligens, livslengde, rikdom og sosiale status. Karma av ulikt slag kan føre til gjenfødsel som menneske, dyr, hvileløse ånder, eller som guddommer i himmelske boliger.

Den beste gjenfødsel en kan få, er som menneske, for bare som menneske har en mulighet til å unnslipe syklusen av fødsler og død (samsara ), men det skal en lang rekke liv til før en har opparbeidet seg god nok karma til å kunne gjenfødes i en tilstand som muliggjør frigjøring fra samsara.
Kilde: WIKIPEDIA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                     

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved