Spådom-tarot.no | Visa - mastercard - paypal betaling | Klarsynte
       

 

 

   
                     
                     
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kanalisering

Kanalisering er ikke noe nytt begrep, det har foregått til alle tider, men med forskjellige betegnelser på det. Jeg ser på kanalisering som en måte hvor ikke fysiske vesener, guider eller ditt eget høyere selv, kan nå oss her på dette fysiske eksistensplan med sine budskap.

Kanalisering er en naturlig prosess, men få er klar over det. Du har gjerne opplevd det selv, f.eks. de gangene du har blitt inspirert og fått kreative idéer.

Jeg er overbevist om at alt levende eksisterer videre etter den fysiske kroppens død. Derfor er det helt naturlig for meg at sjeler fra en ikke fysisk verden også vil kunne kommunisere med oss ved ulike metoder.

Jeg mener kanalisering er viktig, fordi de som meddeler seg som regel har en mye større forståelse for helheten enn de som befinner seg her på det fysiske plan.

Men det er ikke alltid tilfelle da noen vesener kan komme fra lavere nivåer hvor de ikke nødvendigvis vet mer enn det vi gjør.

De er like verdifulle som alle andre men mangler erfaring, forståelse og er mer knyttet til den fysiske verden. Eksperimentering med oijabrett og spiritisme har nok medført at noen av disse sjelene har kommet igjennom.

Dette fordi den åndelige verden er på mange nivåer. Høyeste nivåer når de som har lært å kjenne kjærligheten, med alle dens aspekter, å være i betingelsesløs kjærlighet.

Derfor er det viktig å ikke tillate at hvemsomhelst kan få meddele seg gjennom dem som kanaliserer, men be om at høyt utviklede sjeler kan få lov. Vær også oppmerksom på at noe av informasjonen som kommer igjennom kan være påvirket av den som kanaliserer.

De fleste som meddeler seg er kommet for å hjelpe oss, de viser en stor kjærlighet til oss, men vil ikke rokke ved vår frie vilje. Vær derfor åpen, legg fra deg mest mulig fordommer og kjenn etter selv om informasjonen føles riktig.

Kilde: home.no/kanalisering.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                     

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved