Spådom-tarot.no | Visa - mastercard - paypal betaling | Klarsynte
             

 

 

   
                     
                     
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Healing betyr å gjøre hel.

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

Kilde: Det norske Healerforbundet

Reikihealing

Reikihealing er en av de eldste former for healing man kjenner.

Denne healingformen oppstod i Tibet og ble gjenoppdaget i det 19.århunderet av en japansk munk som het dr.Mikao Usui.

Det finnes 2500 år gamle skrifter på det urgamle indiske språket sanskrit hvor det refereres til reiki-tradisjonen.

Reiki er en naturlig og enkel healing-metode som setter deg i stand til å absorbere mer livsenergi.

Healingen forsterker livskraften din og gjør at energiene i kroppen blir blir mer ballanserte.

Denne naturlige energien strømmer gjennom hendene til den som gir reikihealing.

Den som gir reikihealing, er en kanal for universell livsenergi, og mister derfor ikke noe av sin personlige energi.

Den fungerer motsatt, energien blir ladet opp og styrket når man gir reikihealing.

Reikihealing er en av de eldste former for healing man kjenner.

Denne healingformen oppstod i Tibet og ble gjenoppdaget i det 19.århunderet av en japansk munk som het dr.Mikao Usui.

Det finnes 2500 år gamle skrifter på det urgamle indiske språket sanskrit hvor det refereres til reiki-tradisjonen.

Reiki er en naturlig og enkel healing-metode som setter deg i stand til å absorbere mer livsenergi.

Healingen forsterker livskraften din og gjør at energiene i kroppen blir blir mer ballanserte.

Denne naturlige energien strømmer gjennom hendene til den som gir reikihealing.

Den som gir reikihealing, er en kanal for universell livsenergi, og mister derfor ikke noe av sin personlige energi.

Den fungerer motsatt, energien blir ladet opp og styrket når man gir reikihealing.

Reikihealing er en healingform som åpner dine hellige kanaler til ditt høyere selv.

Energiballanseringen løser opp i blokkeringer, og får livskraften igjen til å pulsere sin levende kraft, i din levende krop

Reikimester Marianne Nilsen p.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                     

webutvikler: Jorunn M. Nilsen | © Copyright 2007 | All rights reserved